تماس با شهاب الدین صدر

من چه کار میکنم؟...

تحصیل در رشته علوم اقتصادی – آنهم در شهر اقتصاد (اصفهان) – در کنار سالها مطالعه و یادگیری در دوره های پیشرفته ی مدیریت و همچنین کار در بازار و مشاوره های گوناگون، این امکان را فراهم کرده که در مورد راههای توسعه کسب و کارتان گفتگو و به راه حل های کاربردی برسیم.

اشراف بر مباحث توسعه فردی میتواند دید متفاوتی در عارضه یابی و رفع باگهای کسب و کار به ما بدهد. از اینرو متد مشاوره ی صدر – در پاره ای مواقع – ممکن است با کلیشه هایی که از جلسات مشاوره سراغ داریم کمی متفاوت باشد…

سوال یا پیامی داری؟ چرا با من تماس نمی گیری؟!...

به دلیل شرایط ویژه ی پندمی ، امکان نشست حضوری فقط با هماهنگی قبلی وجود دارد.

برای دریافت مشاوره یا دریافت کوچ شخصی از طریق فرم بالا تماس بگیرید...

هزینه هر ساعت مشاوره 800 هزار تومان و هزینه یک ماه کوچ 20 میلیون تومان می باشد…