مرور برچسب

]ihv\hdi

رازی در مورد سندرم چهارپایه و شیر که فقط افراد سوپر موفق رعایت می کنند!…

نمیتوانیم حرفی از سندرم چهارپایه و شیر بزنیم و نامی از کلاید بیتی نبریم. کلاید بیتی یکی از معدود رام کننده های حیوانات وحشی بود که توانست تا دهه ی هفتم زندگی زنده بماند!او در اوایل قرن ۲۰ به دنیا آمد و در سن ۲۰ سالگی وارد سیرک شد و…