مرور برچسب

کار کردن برای کسب و کارهای کوچک

۱۷ دلیل برای کار در کسب و کارهای کوچک نسبت به شرکت‌های بزرگ

بزرگتر بودن همیشه به معنای بهترین بودن نیست. شرکت‌های بزرگ دارای مزایای سخاوتمندانه، حقوق بیشتر، دفاتر فانتزی هستند. اما وقتی که به رشد حرفه‌ای می‌آید، بزرگتر لزوماً به معنای بهترین نیست. با توجه به آمارِ اداره‌ی آمار کار، برخی از کسب و…