مرور برچسب

والدین دانشجو

آوردن بچه‌ها به کلاس درس می‌تواند مادران دانشجو را از درماندگی نجات دهد

اجازه دادن به آوردن بچه‌ها به کلاس، یک ژست استقبال است که می‌تواند مرحله‎‌ای را برای حمایت‌های سیستماتیک و اساسی‌تر که مادران دانشجو برای موفقیت نیاز دارند، فراهم کند.تعلیم دهندگان در سراسر دنیا در حال اتخاذ یک سیاست برای اجازه دادن به…