مرور برچسب

مشاچره‌ی دو شریک زندگی

سه گام برای کمک به همسرتان به منظور درک دیدگاه و احساسات شما در یک مشاجره

همانطور که همه‌ی ما تجربه کرده‌ایم هیچ روشی برای جلوگیری از ایجاد سوء تفاهم در هر نوع رابطه وجود ندارد. احساس مورد سوء تفاهم قرار گرفتن می‌تواند شما را مختل، ناراحت و آشفته کند. به ویژه در زمان مشاجره این حس می‌تواند حتی بدتر و بیشتر شود.…