مرور برچسب

مشاجره با شریک زندگی

من و همسرم اخیراً در مورد تمیز کردن جعبه‌ی بستر گربه‌ی خانگی‌مان مشاجره کردیم. شاید موضوع مشاجره مسخره به نظر برسد، اما باعث دلخوری بزرگی بین من و همسرم شد.ما هر دو چیزهایی را که بی معنی بود به همدیگر گفتیم. او به من گفت که من به گربه اهمیتی نمی‌دهم و کار من برایم بیشتر از رفاه روکسی (گربه) مهم…
ادامه مطلب ...