مرور برچسب

مشاجره با شریک زندگی

چگونه از پیامدهای مشاجره در زندگی مشترک برای تعمیر رابطه‌مان استفاده کنیم؟

من و همسرم اخیراً در مورد تمیز کردن جعبه‌ی بستر گربه‌ی خانگی‌مان مشاجره کردیم. شاید موضوع مشاجره مسخره به نظر برسد، اما باعث دلخوری بزرگی بین من و همسرم شد. ما هر دو چیزهایی را که بی معنی بود به همدیگر گفتیم. او به من گفت که من به گربه اهمیتی نمی‌دهم و کار من برایم بیشتر از رفاه روکسی (گربه) مهم است. من به او گفتم که او بی مسئولیت است و جعبه‌ی…
ادامه مطلب ...