مرور برچسب

محول کردن وظایف

یک محیط کاری سازنده و کارآمد فقط به استخدام اعضای تیم عالی بستگی ندارد. رهبران باید اطمینان حاصل کنند که کارمندانشان در دسترس هستند، بخشی از مأموریت سازمان خود را درک می‌کنند، در فعالیت‌های خود هدفمند هستند و چالش‌های جدیدی را حل می‌کنند. در واقع تیم‌های مشارکت کننده بهره ورتر هستند، رضایت بیشتری…
ادامه مطلب ...