مرور برچسب

رسانه‌ی اجتماعی کسب و کار

مارپیچ رو به پایین اثرات تبلیغاتی سنتی از نزدیک به دو دهه قبل آغاز شد. زمانی که بازاریابان به سادگی تبلیغات چاپی را بر روی داشته‌های دیجیتالی خود برش دادند.
ادامه مطلب ...