مرور برچسب

خدمات مشتری

همه‌ی ما روزهایی را داریم که به عنوان صاحب یک کسب و کار با شروع روز به دلیل سرماخوردگی یا مسائل شخصی از رفتن به سرکار منصرف می‌شویم و با خود می‌گوییم: چقدر خوب می‌شد امروز می‌توانستم کار را تعطیل کنم و در خانه استراحت کنم یا به کارهای اداری و شخصی‌ام برسم. اما اگر به سر کار بروید چه می‌شود؟ چگونه…
ادامه مطلب ...
مشتری محوری راهی برای انجام کسب و کار با مشتری شما به طریقی است که تجربه‌ی مشتری مثبت را قبل و بعد از فروش فراهم می‌کند تا به تکرار کسب و کار، وفاداری مشتری و سود منجر شود. اما مفهوم یک شرکت مشتری محور بیش از شرکتی است که خدمات خوب ارائه می‌دهد.هر دو شرکت Amazon و Zappos مثال‌های عالی از…
ادامه مطلب ...
CRM چیست؟ CRM به معنای مدیریت ارتباط با مشتری (Customer Relationship Management) است. CRM یک استراتژی تجاری گسترده شرکت است که برای بهبود درآمد و سودآوری، کاهش هزینه‌ها و افزایش وفاداری مشتری طراحی شده است.فلسفه‌ی CRM بسیار ساده است:در اولویت قرار دادن مشتریهنگامی که کسب و کارتان از…
ادامه مطلب ...