مرور برچسب

خبرنگار کانال فاکس نیوز

مصاحبه با هریس فالکنر: خبرنگار کانال فاکس نیوز

هریس فالکنر تهیه کننده‌ی سریال کمدی Outnumbered و برنامه‌‌ی خبری روزانه‌ی Outnumbered Overtime در کانال فاکس نیوز(Fox News) در شهر نیویورک است. فالکنر یکی از خبرنگاران فاکس نیوز است که به عنوان تنها زن سیاه پوست با کمک برنامه‌ی روزانه‌ی…