مرور برچسب

حسابرسی زمانی

۸ استراتژی مدیریت زمان برای افراد پرمشغله

با توجه به تجارب انتقال یافته از محیط شرکت و کارآفرینان مربی، مردم همیشه به دنبال بهبود مهارت‌های مدیریت زمان هستند. افراد پرمشغله احساس می‌کنند که برای رسیدن به همه‌ی کارهایی که هر روز می‌خواهند انجام دهند، به اندازه کافی وقت ندارند. افراد پرمشغله وقت ندارند و مشغول هستند، اما در حال کار بر روی چیزهایی که به آنها لذت بزرگ می‌دهد و یا تأثیر…
ادامه مطلب ...