مرور برچسب

توییتر

این موضوع یک راز نیست. فروشندگان با ایجاد سرنخ‌های جدید در چالش هستند. امروزه روزهایی که شما تلفن را بر می‌داشتید، چند تماس سرد (بازاریابی تلفنی) برای رسیدن به یک چشم انداز جدید و تنظیم قرار ملاقات و یا نسخه‌ی نمایشی گذشته است.اگر امروز تماس سرد را امتحان کنید، به طور متوسط حداقل ۸ تماس تلفنی…
ادامه مطلب ...