مرور برچسب

تعریف KPIها

در تمامی سازمان‌ها همیشه فشار ثابت برای دستیابی به اهداف عملکرد، دستیابی به سطوح عملکردی بالاتر و اطمینان از این است که کار مردم از اهداف سازمان حمایت می‌کند و آنها را به جلو می‌برد، وجود دارد.مدیریت عملکرد فرآیندی است که برای مدیریت این موضوع مورد استفاده قرار می‌‎گیرد.سؤال کلیدی که در این…
ادامه مطلب ...