مرور برچسب

به رسمیت شناختن

هنر و علم به رسمیت شناختن: ۵ روش برتر برای برنامه‌های شناخت کارکنان

منظور ما از به رسمیت شناختن کارکنان چیست و چرا مهم است؟ به رسمیت شناختن کارکنان، پذیرش باز و قدردانی از مشارکت کارکنان در سازمان خود است و تعدادی از مزایای کسب و کار، اجتماعی و سلامتی را برای تیم فراهم می‌آورد. در حالی که علاقه به پرداختن به رسمیت شناختن کارمندان در محل کار ممکن است اخیراً رایج شده باشید، تحقیقات روانشناختی مستلزم شواهد مستند…
ادامه مطلب ...