مرور برچسب

به رسمیت شناختن

هنر و علم به رسمیت شناختن: ۵ روش برتر برای برنامه‌های شناخت کارکنان

منظور ما از به رسمیت شناختن کارکنان چیست و چرا مهم است؟ به رسمیت شناختن کارکنان، پذیرش باز و قدردانی از مشارکت کارکنان در سازمان خود است و تعدادی از مزایای کسب و کار، اجتماعی و سلامتی را برای تیم فراهم می‌آورد. در حالی که علاقه به…