مرور برچسب

بردن محیط کار به خانه

چگونه کارمندان کار از راه دور را ارزیابی و استخدام کنیم؟

جیسون فرید (Jason Fried) و دیوید هینمایر هانسون (David Heinemeier Hansson) سهامداران Basecamp در کتاب Remote که پنج سال پیش در سال ۲۰۱۳ منتشر شده است می‌نویسند: "استعدادهای بزرگ در همه جا هستند و لازم نیست که هر کسی برای یافتن آنها به شهرهای بزرگ حرکت کند". از آن زمان به بعد، استخدام کنندگانی که قبلاً این موضوع را نمی‌دانستند، آموختند که: در…
ادامه مطلب ...