مرور برچسب

استر هیکس

شاید به جرات بتوانم بگویم "قانون جذب" یکی از پر مناقشه ترین عبارات و موضوعاتی ست که در دهه اخیر – مخصوصا در ایران – با آن مواجه بوده ایم. عده ای آن را به شدت قبول دارند و آن را تنها راه رسیدن به خوشبختی و تنها راه دستیابی به آرزوها و تنها راه موفقیت و سعادت و ثروت می دانند و عده ای هم – که بیشتر قشر…
ادامه مطلب ...