صدای ترس: احساسات ناخوشایند ناشی از اعتقاد به این که کسی یا چیزی خطرناک بوده، احتمالاً موجب درد و یا تهدید است.صدای صمیمت: دقیقاً بر عکس صدای ترسخوب، اما هیچ کدام از آنها کامل نیست. ترس از واقعیت مریام وبستر (Merriam-Webster) گرفته شده، در حالی که صمیمیت از واقعیت روابط انسانی گرفته شده است.…
ادامه مطلب ...
همه‌ی ما روز به روز به سرعت در زندگی پیشرفت می‌کنیم تا به اهداف شغلیمان دست یابیم و سعی می‌کنیم تا جایی که می‌توانیم از انجام هر حرکتی که زندگی‌ شغلی ما را از مسیر درست منحرف کند، اجتناب کنیم. اما مشکل این است که اجتناب از هر گونه تصمیمات شغلی که ما از پشیمانی بعد از آن می‌ترسیم، در واقع مانع…
ادامه مطلب ...
مشتری پادشاه است. قبلاً چند بار این جمله را شنیده‌اید و واقعا آن را باور کرده‌اید؟ حدس من ... نه زیاد.اما هنگامی که یک شرکت واقعاً آن را معنی می‌کند و با شما مانند یک پادشاه رفتار می‌کند، به شما احساس خاصی می‌دهد. بدین ترتیب شما به نوبه‌ی خود، این شرکت را به دوستان و خانواده خود توصیه می‌کنید،…
ادامه مطلب ...
شاید همه‌ی ما در مقاطعی از زندگی‌مان نسبت به عزیزانی که دوستشان داریم و جایگاه مهمی در زندگی‌مان دارند حس حسادت و ناامنی را تجربه کرده باشیم.همه‌ی ما می‌دانیم که این احساسات تأثیر منفی در زندگی روزمره دارند و هیچ کس دوست ندارد این احساسات را داشته باشد، پس چگونه می‌توانیم بر این احساسات ناسالم…
ادامه مطلب ...