با تخفیف ویژه اعضای میم صدر

سمینار اثر مرکب

خرید آنلاین با تخفیف ویژه

فرکانسیک صلح ناب

دانلود رایگان مستند مریم میرزاخانی


اعتماد بنفس
مریم امینی

چه اسباب بازی هایی مناسب کودک ما است؟

یکی از نیازهای مهم و اساسی کودک، نیاز به بازی و اسباب بازی است. بازی برای کودک همانند آب است برای ماهی. کودک بدون بازی نمی تواند به رشد متعادل و سازنده ای برسد. اسباب بازی شوق زیستن را در وجود کودک برمی انگیزد موجب پرورش قوای جسمی، ذهنی، روانی، عاطفی و اجتماعی کودک می شود.

خواندن این مقاله »