دوره جامع

گل زندگی!…

چگونه در زندگی گل بکاریم؟… گل بزنیم؟ و حالش را ببریم؟! 🙂

تصور کنید ناخدای یک کشتی بزرگ هستید که در یک شب بورانی در اقیانوس بیکران در حال حرکت هستید…

پوشش ابر سیاه ماه و تمام ستارگان را مخفی کرده …

یک شب تاریک و ظلمانی…

ظلمانی به تمام معنا!…

حال تصور کنید بر اثر اختلال فنی قطب نما و تمام دستگاههای جهت یابی و ارتباطی شما هم از کار می افتد!…

دوست دارم خوب تجسم کنید…

وحشتناک است …نه؟…

هدفگذاری

شما ناخدای کشتی هستید و نزدیک قطب در حال طی مسیر بودید و ناگهان تمام امکانات جهت یابی شما از کار می افتد…

شمایید و یک کشتی بزرگ و هر لحظه امکان برخورد با یک کوه یخ که نود درصد آن زیر آب است و میتواند به غرق شدن کشتی شما بی انجامد وجود دارد!…

ناگهان خط نوری از دور دست میبینید…

به سرعت سکان را به سمت آن می چرخانید …

رعد و برقی میزند و در همان چند ثانیه که هوا کمی روشن تر می شود مطمئن میشود که آن نور متعلق به یک فانوس دریاییست…

چقدر عالییی…

در یک لحظه احتمال موفقیت و نجاتتان هزاران برابر شد…

دیگر میدانید برای نجات باید کشتی را به کدام طرف هدایت کنید…

زندگی بدون هدفگذاری مثل کشتی بدون قطب نماست!

شما نمیتوانید در دریای بیکران و نا آشنا  و پرخطر بدون ابزار جهت یابی حرکت کنید و انتظار داشه باشید به سلامت به مقصد برسید…

حالا یا متد جهت یابی شما ستاره قطبی است  (که باید آسمان نسبتا صافی برایش  داشته باشید) یا از قطب نما استفاده میکنید و یا از هر متد و یا ابزار دیگر…

به هر حال باید برای رسیدن به مقصد برنامه داشته باشید…

بدون دانستن مسیر از هر طرف که بروید، اشتباه است!…

دوست من! این تمثیلی از زندگی منو تو بود…

بلد بودن هدفگذاری و داشتن هدف ، در زندگی حکم قطب نما را  دارد و بدون هدف سالها در دریای بیکران و پر از چالش و طوفانی زندگی حیرانی و یا هیچ وقت به جایی که میخاهی نمیرسی یا خیلی دیر و با زحمت بسیار زیاد…

اما این قسمت بد داستان بود…

داستان زندگی خبرهای خوب هم زیاد دارد…

خبر خوب این است که ما میتوانیم با یادگرفتن و در دست داشتن ابزار جهت یابی به سلامت و خیلی زودتر از دیگران به مقصد برسیم و تازه از مسیر هم لذت ببریم! (دیگر چه چیزی از این بهتر؟!)

چطور زودتر و بهتر از دیگران؟

متن پیشنهادی : رازی که کلاید بیتی به وسیله آن شیر را از پا در می آورد!…

این صفحه در حال ویرایش و تکمیل است...

نظرات بسته شده است.